Pěkného počasí a mimořádné příležitosti navštívit jinak nepřístupný kostel využilo několik desítek občanů, kteří si také prohlédli unikátní dřevěnou zvonici, jejíž započatá oprava je příkladem spolupráce církve, samosprávy a státní památkové péče.

Ti se sportovním duchem zdolali strmý Zebín ke kapli sv. Maří Magdaleny, která je od roku 2005 vnímána jako ekumenická. Zebín a jeho tři církevní stavby jsou příkladem současných paradoxů.

Neschopnost úředníků?

Opravenou kapličku méně zdatný člověk nenavštíví, protože se úředníci nemohou již několik let dohodnout jakou cestu na vrchol povolil. A to v minulosti vedly na kopec dvě. Jako paradox je vnímána i skutečnost, že kaplička a na úpatí kopce stojící dřevěná zvonice jsou objekty požívají státní památkové péče vedlejší kostel Všech svatých je stavbou bez jakékoliv ochrany.

Jak uvedl památkář Jiří Balský, jsou již podnikány kroky, aby byl zapsán do seznamu zaručujícího ochranu. To, ale neznamená, že na ni budou peníze. Jak arciděkan a vikář Pavel Jandejsek tak Jiří Balský věří, že se podaří alespoň sehnat peníze na statické zajištění a kvalitní střechu.

„Ten kostel má smůlu v tom, že je uprostřed funkčního hřbitova, církev pro něj nemá využití a jiné se nenabízí. Přitom jde o součást našeho kulturního dědictví a plní důležitou krajinotvornou funkci. Musí se nám podařit ho zachránit a věřit, že se v budoucnu najde jeho vhodné využití,“ uvedl Jiří Balský.