Minulý týden se ve Valdštejnské loggii sešli památkáři, truhlář – restaurátor a umělecký kovář se zástupci radnice. Vedení města se přes značné finanční problémy rozhodlo vyhovět požadavkům o.s. Lodžie a zainvestovat opravu některých dveří této jedinečné a pro Jičín nesmírně významné kulturní památky částkou 200 tisíc korun.

Jedná se o venkovní dvoukřídlé dveře z podloubí loggie směrem k Libosadu. Následkem dlouhodobého pustnutí objektu se na místě zachovaly, vyjma zámků a klik, celé původní dveře pořízené A. E. Valdštejnem.

Dřevěné části dveří budou citlivě rozebrány, očištěny a opraveny, chybějící části nahrazeny kopiemi. Repasované dveře včetně zárubní budou opatřeny původním nátěrem podle nálezu historických nátěrových vrstev.

Komplikovaná situace nastala při řešení opravy klik, neboť na barokních dveřích se bohužel nezachovaly původní krabicové mosazné zámky. K dispozici byly památkářům jen torza a otisky na dveřních křídlech.

Národní památkový ústav provedl průzkum dveřních zámků a kování na dveřích slohově a časově podobných staveb a u objektů souvisejících se stavebními investicemi Albrechta z Valdštejna. Jako podklad pro výrobu materiálových kopií byl nakonec určen originální zámek ze dveří oratoře, kterou si nechal Albrecht z Valdštejna zřídit v kostele svatého Jakuba.

Jedná se o tutéž kovářskou práci, která byla svého času na dveřích Valdštejnské loggie v Jičíně. Doba, kdy se jičínští obyvatelé dočkají důstojného znovuoživení Valdštejnské log-gie, nejvýznamnější části historie svého města, se každým takovýmto krůčkem přibližuje. ⋌Lenka Nyklová