O vystoupení Smetany jsme přinesli článek. Nyní si nad programem Benefičního koncertu na opravu varhan v chrámu sv. Jakuba povídáme se sbormistrem Smíšeného pěveckého sboru Foerster Karlem Chutným.

Sbory a kapely, zejména chrámové, jsou velmi závislé na varhanách. A protože ty u Jakuba potřebují opravu, vzniklo OS Organum cantate. To se snaží i formou benefičních koncertů získat na opravu prostředky. A tak vznikla myšlenka společného koncertu Musici amabilis, Chrámového sboru u sv. Jakuba a Smíšeného pěveckého sboru Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně. Přizváni byli varhaník Zdeněk Petráň a sopranistka Ivana Záveská. Koncert byl 20. května v kostele sv. Ignáce a jednalo se o první z trojice připravených benefičních koncertů.

„Tato akce byla především vzpomínkou na 5. výročí úmrtí doktora Milana Ročka, hudebního pedagoga, sbormistra, skladatele a dlouholetého varhaníka, kterému jsme složili muzikantskou poctu. Všichni účinkující měli v minulosti k doktoru Ročkovi osobní vztah, a to jako k příteli, kolegovi či učiteli“, doplňuje pan sbormistr. A vzpomíná na to, jak ho pan doktor v tehdejší Lidové škole umění učil základům hudební harmonie, intonace a zpěvu, nebo na jejich časté diskuze o hudební historii Jičína.

A pak se dostáváme k Foersterovi. K tomu, jak Ivana Hanzlová někdy před dvěma lety koncertem v Porotním sále ukončovala svou sbormistrovskou činnost a jak po vydatném přesvědčování ze strany sbormistrovského kolegy krásně svůj záměr nesplnila. Smíšený sbor má dva vedoucí, a pokud paní Hanzlová nestojí právě vpředu, je její přínos v muzikantské diskuzi o výběru skladeb k nastudování.

Na panu sbormistrovi je zřejmé, jak moc pro něj sborový zpěv znamená, a tak si povídáme třeba o tom, jak vypadá příprava skladeb na sborové zkoušky. U jednodušších přímo z not, u složitějších s klavírem. Postupné pochopení a vcítění se. Objasňuje krásy i úskalí sborového zpěvu. „Když hrajete na hudební nástroj, například na klavír, tak shodnými opakovanými úhozy na stejné klávesy zazní určité tóny totožného charakteru. U lidských hlasů je tomu jinak. Do hry vstupují třeba odlišné fyzické dispozice a bohužel i indispozice, každý hlas je prostě neopakovatelný originál. Proto jako sbormistr musíte pokaždé na výsledný zvuk reagovat. Zkoušet, upravovat, dotvářet.“

Poslouchám vyznání člověka, pro kterého muzika moc znamená. Vypráví i o dobré spolupráci s paní sbormistryní, o tom, jak se těší na její návrat po roční zdravotní dovolené, jak budou připravovat vánoční koncert. Začnou soustředěním sboru.

Táži se i na vztahy Foerstera a Smetany. „Se zájmem sleduji jejich práci, repertoár, dramaturgii koncertů a provedení skladeb,“ odpovídá a k mému dotazu o spolupráci v minulosti dodává: „Vzpomínám si, že sbory Foerster a Smetana vystoupily 6. 10. 2006 spolu s jičínskými hudebníky v rámci koncertu věnovaného městu Jičínu. Některé členky Smetany spoluúčinkovaly 4. 6. 2005 nejen na jičínském provedení kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek.“

Hudba a lidi okolo ní. Patří k našemu městu, k dobrým stránkám jeho historie.
⋌Bohumír Procházka