Vedoucím skupiny je Pavel Novák, kterému jsme položili několik otázek.

Co mohou na vašich představeních diváci vidět?
Pohádkové představení z období středověku je plné napínavých soubojů na koni i na zemi, dobových kostýmů, vyrážení ze sedel v rytířském turnaji a atypické zbraně i souboje. Diváci se především pobaví - zábava je u nás na prvním místě. Po vystoupení se mohou také svézt na našich rytířských koních.

Je pravda, že jste v Jičíně vystupovali již loni?
Ano, přesně tak a bylo zde skvělé publikum. Výborná návštěvnost navzdory ještě zimnímu počasí je jeden z důvodů, proč jsme přijeli do města Jičín opět zahájit svou sezonu. Druhým je také milé učinkování v sobotu 27. března na zahájení turistické sezony města.

V programu účinkují i koně?
Máme několik hřebců a jednoho valacha. Mezi diváky sklízí největší ovace vzácný irský tinker s krásnou dlouhou hřívou. Rytířský turnaj bez koní – to by nebylo ono. Koně jsou dlouho pečlivě připravováni a můžeme se na ně plně spolehnout.

Jak dlouho vystoupení trvá?
Přibližně hodinu a půl s krátkou přestávkou. Přesné časy, vstupné a další podrobnosti najdou diváci na našich webových stránkách www.ordokromen.cz

Skupina Ordo Kromen existuje již delší čas?
Po Čechách a Moravě v této sestavě jezdíme už čtvrtým rokem, ale s rytířskými turnaji máme zkušenosti téměř 20 let už ze skupiny Haraldos, jejíž jsem zakládajícím členem a při účinkování mnoha let v Německu, ale Čechy jsou Čechy.