Finanční příspěvky

„Finanční příspěvky jsme rozčlenili na akce, na něž je možné žádat pouze o 70 procent nákladů, padesát procent na činnosti a publikace. Celkem žádali o 1,4 milionu korun," uvedla Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí městského úřadu.

Na kultuře obdrželi 62 žádostí, z toho 15 nemohli vyhovět. Grant na akce dostali například OS Literácy Jitčín , K-klub, OS Baševi, Jiří Wilda Agentura Nahoru Dolů, OS Zebín, Mateřské centrum Kapička, Knihovna Václava Čtvrtka, OS Lodžie, KZMJ nebo Regionální muzeum a galerie.

Na svou činnost dostali příspěvek také například OS Spolek Smetana, KZMJ – Taneční klub, OS Jičínská beseda nebo Prochoroviny.

Komise také peněžně podpoří některé publikace jako například Procházka jičínským hřbitovem ve výši 20 tisíc, částka 10 tisíc poputuje na dětskou knihu Dr.Šoltyse, nebo 7 tisíc na obrazové dílo Petra Hebera.

Granty
Granty na cestovní ruch se letos převážně týkají projektu Prodloužený víkend v Jičíně. Spolky, které se do této akce zapojí, budou mít od radnice uhrazeny stoprocentní náklady.

Plně požadovanou částku tak získaly Římskokatolická farnost (30 tisíc korun) a Regionální muzeum a galerie (8 tisíc), a to na prodlouženou pracovní dobu, Kněbort – Sdružení Bohém na Valdštejnovu polní kancelář (32 tisíc) a OS Lodžie (36 tisíc) na víkendové akce.

Díky sedmdesátiprocentnímu peněžnímu příspěvku mohou rozšířit své služby Jiří Wilda – Agentura Nahoru Dolů (53 tisíc) a OS Baševi (20 tisíc).

Spolupráce
„Základní škola Husova požádala o dotaci na spolupráci se zahraničními městy ve výši deset tisíc a Společenství římskokatolické mládeže o částku dvacet tisíc na mezinárodní setkání katolické mládeže ," informovala Magdaléna Doležalová.

Žádost o podporu cestovního ruchu podalo v letošním roce celkem dvanáct zájemců, z toho čtyřem nebylo vyhověno. Uchazeči celkem požadovali zhruba půl milionu korun.