Poté se účastníci vydají cestou k Valdštejnské lodžii, kde se budou moci zaposlouchat do příběhu pašijových písní a žalmů v podání Slávka Klecandra (na snímku z jedné z předchozích akcí zde) a nechat se volně unášet obrazem poslední večeře. Na Velký pátek před 20. hodinou se opět vydáme k Zebínu do kostela Všech Svatých. Zde poodhalíme tajemství Erbenova Pokladu při jeho básnickém ztvárnění v podání Dany Rejmanové.

„Staneme se pak současně svědky velkopátečního mystéria – vydáme-li se společně na „živou křížovou cestu na horu Zebín – Golgota“. Krok za krokem budeme moci prožít tuto cestu života a smrti od počátku až na samotný konec. Po závěrečném tanci plaček pak spočineme u kaple Máří Magdaleny u živého obrazu Piety snu, ů přibližuje projekt kastelán lodžie Martin Vydra.


Slavnost vigilie


Na Bílou sobotu o dvaadvacáté hodině se v konecchlumském kostele sv. Petra a Pavla uskuteční poslední z „velikých nocí“. U příležitosti desetiletého výročí křížové cesty Vladimíra Komárka se tu bude konat unikátní slavnost vigilie. Noc, která se od dávných dob nese v tradici tajemného očekávání nadcházejícího velikonočního svátku vzkříšení, budeme společně slavit při svíčkách a vůni chrámového kadidla, za hudebního doprovodu souborů Literácy Jitčín a Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. Putování Velikonocemi pak odzvoní o půlnoci zvony na znamení radosti nad vzešlým úsvitem naděje nového života.⋌O.s. Trinitatis Societas