V úterý připravily obě instituce setkání u příležitosti 20. výročí odchodu sovětských vojsk z Jičína.

Moderátor Jaroslav Veselý (snímek. č 2) vyváženě vyvolával pamětníky a pracovníky, podařilo se mu zorganizovat poutavou dvouhodinovku.
Muzeum tak získalo cenné informace o dění před dvaceti lety, posluchači si připomněli, nebo se dozvěděli, jak to tenkrát bylo. Historická paměť se má stále oživovat. Tím spíše, že dokumentů, i jiných materiálů z té doby je málo. A tak pan muzejní ředitel Babík opakovaně žádal, aby ti, kdož doma objeví plakáty, fotografie či jiné materiály, zapůjčili je k okopírování.

Takové setkání je poutavé tím, že nehovoří jediný člověk, ale otevřou se pohledy z mnoha pozic, znějí i názory rozličné.

Na úvod běžel filmový klip Radka Schovánka o odchodu vojsk. Pak vzpomínali ti, kdož do jezuitské koleje – kasáren vstoupili a s vojáky jednali.

Kupříkladu jako novináři, zástupci Občanského fóra, či jinak. Na stěžejní otázku – kdy odejdete, ozvala se vojenská odpověď – Až přijde rozkaz. Dana Gottliebová pověděla svůj zážitek z toho, jak byla vyzvána, aby jako výtvarnice pomohla s výzdobou.

Jaroslav Veselý vzpomněl na detaily v rozhovorech. Třeba když sovětský velitel nastolil otázku péče o hroby padlých. Kronikářka Eva Bílková (foto č. 1) přečetla úryvky z jičínské kroniky a opakovaně vyzvala, i jako archivářka, ke sběru materiálů. Alena A. Kyselo představila publikaci o tom, jak žáci a studenti jičínských škol bádali, jak bylo v 70. a 80. letech minulého století.

Výsledky tohoto výchovně vzdělávacího projektu zpracovali do badatelských listů, byla uspořádána výstava, vydána publikace. Knížka se jmenuje „Zpátky ni krok!“ a je k mání v muzeu. Na setkání hovořili i další Jičíňáci, diskuse pokračovala i po skončení. Je potěšitelné, že v Jičíně se daří spolupráce občanských aktivit se státními institucemi. Je oboustranně užitečná a občané ji vítají.⋌Bohumír Procházka