Dovolte, abychom se podělili o naše zážitky z tohoto nanejvýš příjemného večera.

Je krásné, když lidé vnímají, že jsou součástí toho, co se během koncertu odehrává, když se dokáží uvolnit a spontánně se projevit. To je klíč a předpoklad k tomu, aby se necítili rozdělení na dva tábory, tedy interpreti – obecenstvo, ale aby vstoupili do vzájemné komunikace. Ať už prostřednictvím tónů či slov.

Naší základní vnitřní pohnutkou pro pořádání koncertů je vstupovat s posluchači do otevřeného uměleckého dialogu, který je právě to, co nás na hudbě fascinuje. Hudební prožitek nám dává mnohé – vnitřní volnost, prostor pro fantazii, únik z mnohdy problematického všedního života. A je fantastické, když se na koncertě dokáže takováto tvůrčí atmosféra vytvořit. Byli jsme zvědaví, jak naše hra působila na posluchače a tak jsme se zeptali jedné z pravidelných návštěvnic našich koncertů:

„Předně bych chtěla říci, že i když je s těmito slovy spjato mé jméno, všechny názory a dojmy z jakýchkoliv koncertů v Jičíně sdílím se svými přáteli. Pravidelně se setkáváme, a proto vím, že jejich zájem o kulturní dění ve městě je neobyčejně živý. Mohu – li se podělit o zážitky z akcí, které jsou i jejich zálibou, moc mě to těší. Je tu mnoho lidí, kteří mají rádi klasickou hudbu a kteří byli i zvyklí navštěvovat koncerty pravidelných cyklů, které v Jičíně probíhaly. Věděli, že po určité době zase koncert bude a těšili se na něj. Je příjemné, když k obecenstvu promlouváte - cítím, že vám na nás tak nějak více záleží.

My tu určitě nejsme nějak škrobení, naopak, rádi vítáme věci nové a netradiční, při nichž se také rádi zasmějeme. Samozřejmě, že si rádi poslechneme melodie, které jsou nám blízké a které známe, ale stejně rádi objevujeme nové světy. Vytváříte úžasné houslové duo, my vás s přáteli moc obdivujeme. A je moc příjemné, že váš Cyklus 6 koncertů klasické hudby není příliš jednostranně zaměřený. Těšíme se stále na něco nového a vy máte zároveň možnost oslovit širší veřejnost.“

Tímto paní Urbanová, která sleduje naše aktivity již několik let, vysekla neuvěřitelnou poklonu – máme pocit, že její kulturní požadavky dokážeme naplnit a tím se nám dostává zadostiučinění nejvyššího stupně. A pokud to platí i pro další hudbymilovné návštěvníky – jsme z toho až v rozpacích.

Proto velice děkujeme všem těm, kteří s námi 25. 3. prožili krásný večer plný melodií, které dokáží pohladit duši. A že to nebyly jen ty slavné a známé, ale i různé hříčky a třeba i rozsáhlejší díla romantiků, vědí oni stejně dobře jako my, kteří jsme tento večer pro ně s chutí připravili.

Nejbližší naší akcí je 3. koncert Cyklu s podtitulem Ozvěny doby minulé, při němž se vydáme za kouzlem hudby doby velkého jičínského pána – Albrechta z Valdštejna, a to přímo v jeho paláci na jičínském náměstí v Porotním sále. Přizvali jsme ke spolupráci Janu Kracík a Markétu Maškovou, které spolu s Ondřejem Koláčným, který bude hrát na barokní housle, vytvoří speciálně pro tento koncert malý ansámbl. Koncert se uskuteční v pátek 21. května 2010 a my Vás již nyní srdečně zveme. Vaši Ondřej Koláčný a Jitka Břízová