Ale také všem, kteří se vydali poslechnout si vynikající amatérský orchestr našeho regionu. Porotním sálem zazněly ukázky z díla Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka.

Zatímco dvojvětý houslový koncert patřící ke skvostům českého skladatele světové pověsti je technicky obtížnou záležitostí a přitom oplývá nádhernými emotivními melodiemi, klavírní koncert vídeňského klasika c-moll, op. 37 je brilantní, virtuózní a strhující muzikou.

Sólisty byly houslistka Ludmila Šulcová, studentka brněnské konzervatoře a učitelka ZUŠ v Lomnici nad Popelkou a Kateřina Ochmanová, která studuje klavír na konzervatoři v Pardubicích.

Vedle dvou sólových skladeb vyposlechli účastníci koncertu ještě Dvořákův Slovanský tanec č. 8 (Furiant).

Největší amatérské hudební těleso našeho kraje, čítající dnes v plném obsazení přes čtyřicet muzikantů, Podkrkonošský symfonický orchestr, řídí Martin Farský. Petr Sál