“Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do 18 let. Zasílat lze veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou je zaslání v papírové i elektronické formě). Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 11 Jičín, k rukám slečny Zuzany Andrenkové, e-mail: andrenkova@knihovna.jicin.cz,“ uvedla ředitelka knihovny Jana Benešová.

Rozsah je stanoven na maximálně dvě stránky A4 a každá práce musí být opatřena jménem, adresou a rokem narození autora. Pokud autor reprezentuje školu, knihovnu nebo jinou instituci, musí být uvedena včetně adresy (nenahrazuje však iniciály autora). Uzávěrka bude 22. 5. 2009.

“Hodnocení provede porota podle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně. Autoři vítězných prací budou informováni písemně,“ dodala Jana Benešová. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách http://knihovna.jicin.cz a http://www.pohadka.cz. Nejlepší pohádky budou oceněny dekretem, Cenou pohádkového Jičína a cenou časopisu Pastelka.