Odborníci mluví o Kajícnici, o Maří Magdaléně, objevil se i typ na Anežku Římskou, neboť není vyloučeno, že držela v rukou beránka. Přesně není ani známo, jak se socha na místo poněkud romantické dostala. Když přemýšleli členové Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně o tom, čím vstoupí do letošního ročníku celostátní akce Den poezie, padla volba na tuto Kamennou holku, jak ji nazvali. A tak se na prospektu Den poezie mezi osmatřiceti českými městy jako každý rok objevil i Jičín.

Osm členů spolku se nechalo sochou inspirovat a napsalo poezii nebo prózu. Ve středu pak své výsledky přednesli veřejnosti. Četba byla proložena klavírním doprovodem Ondřeje Procházky a po celý večer byly promítány fotografie sochy, ale i cesty k ní. Inspirací Kamennou holkou se nechala ovlivnit i Kateřina Valášková z Jindřichova Hradce, která poslala tři grafiky. Večer byl nejen přehlídkou tvorby LiSu, ale i poznáním toho, kolik zajímavostí je v našem okolí a jaké výzvy pro vnímání a tvorbu přinášejí. Taky ale jak spojením několika žánrů – hudby, slova, fotografií a grafiky umocní se umělecký dojem.

 V knihovně zněly texty Hany Runčíkové (četla Eva Jebavá), Václava France, Ilony Pluhařové, Josefa Jindry, Václava Teslíka, Petra Veselého, proChora a Dragy Zlatníkové.
 Posluchačka Marie Faruzelová jičínský Den poezie takto hodnotila: „Nápad s Kamennou holkou byl opravdu krásný. A dát to jako spojovací téma bylo pro nás posluchače opravdu výtečné. Myslím si, že když je něco v jednotné lince, je to pro posluchače jednodušší a jaksi čitelnější. Opravdu moc vydařené!“⋌ Bohumír Procházka