Pro svůj comeback si vybrali Hrubiány od Carla Goldoniho. Děj hry se odehrává v Itálii, kde se mladí lidé brali, aniž by jeden druhého viděli. „Tradici“ se ovšem rozhodly porušit ženy, které při jedné takové svatbě zprostředkovaly setkání ženicha a nevěsty ještě před obřadem, aniž by o tom jejich mužské protějšky věděly. Je to hra velmi jednoduchá, volná, bez větší zápletky. Sezení v ševcovně mělo rozhodnout, zda se vůbec bude zkoušet, poněvadž hercům se zdá hra utahaná a nezajímavá.

Chybí jeden herec

Navíc jim stále chybí herec pro jednu mužskou roli, která sice nemá moc textu, nicméně je důležitá. „Hra má 29 výstupů, ale samozřejmě budeme muset něco vyškrtat, protože divák u amatérského divadla pozornost dlouho neudrží. Pokud se dříve řekl Ochotnický spolek J. K. Tyl, každý si představil Dalskabáty, Dům na nebesích a jinou klasiku.

Pro nás by tato inscenace měla znamenat návrat k tradicím. Pokud by to všechno dobře dopadlo a podařilo se nám sestavit konečný tým, tak bychom v nejbližší době začali zkoušet a premiéru bych si představoval v březnu roku 2009. Jestli je tato hra jenom pokusem, nebo jestli bude Ochotnický spolek J. K. Tyla dále činný, je ve hvězdách,“ sdělil Deníku Teodor Petryšín. Veronika Odvárková