Ten se skládá z osmi lekcí, při kterých děti vstupují do rolí historických postav a seznamují se postupně s historií města Jičína.

V každé lekci získávají předměty, které symbolizují daná témata a vytváří si z nich osobní sbírku.

Díky nápaditému přístupu paní Kyselo a paní Fajstauerové se děti velice těší na další lekce. ⋌ (mš)