Dne 22. dubna jsme oslavily Den Země. Naši starší kamarádi ze ZŠ 17. listopadu pro nás připravili zajímavé hry, soutěže a úkoly. A tak jsme všichni vyběhli na zahradu a zvládli všech 12 stanovišť. Poznávali jsme památky Českého ráje, hledali domečky pro zvířátka, třídili odpadky a podávali sportovní výkony.

Tímto děkujeme žákům 9. tříd a jejich paním učitelkám za prima jarní, i když ten den zrovna chladnější dopoledne. Budeme se těšit na další spolupráci.

V týdnu od 26. do 28. dubna nás sluníčko vylákalo na výlet. Postupně všechny děti z MŠ jsme navštívily zámek Hrubý Rohozec. Zhlédly jsme veselé divadelní představení pohádky O Červené karkulce trochu jinak, prohlédly si zámecké komnaty a strávily příjemné chvíle v parku.

Poslední dubnový den je vždy u nás v mateřské škole čarodějnický. Nejinak tomu bylo i letos. Proletěly jsme se v převlecích po zahradě jako čarodějnice a čarodějové, pod dohledem pana školníka spálily čarodějnici a pod širým nebem si zařádily v programu ,,Cesta kolem světa“, kterou pro nás připravila agentura z Hradce Králové.

Jaro si prostě umíme u nás v mateřské škole užívat! ⋌děti z mateřské školy ZŠ a MŠ, Jičín, 17. listopadu