Za organizací veselice stálo uskupení Literácy. Valdštejnským náměstím zněla hudba v podání souborů Ritornello, Literácy Jitčín a žáků místní ZUŠ. Kdo přišel bez masky, mohl si ji na místě vyrobit.

Atmosféru doplňovala vůně zabijačkových specialit a svařeného vína. Průvod masek navštívil i starostu. Veselí vyvrcholilo Zámeckým bálem v Porotním sále.

Pozdě večer se pak přítomní s masopustem rozloučili, aby vyhlíželi příchod Velikonoc.