Vítěz celostátního kola soutěže se stává držitelem titulu Historické město roku. Do krajského kola soutěže se za rok 2014 přihlásila tři města. Po Hradci Králové, které zvítězilo se svou památkovou zónou v roce 2013, se nyní stalo vítězem město Jičín.

Hodnotící odborná komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska zasedla v sídle NPÚ ÚOP v Josefově 24. ledna 2015. Vyhodnotila přihlášky měst Hradec Králové (MPR a MPZ), Nové Město nad Metují (MPR) a Jičín (MPR).

Stejně jako v letech předchozích byly i letos jednotlivé nominace velmi vyrovnané, což svědčí o kvalitní práci, kterou přihlášená města v Programu regenerace odvádějí. Odborná komise zodpovědně posoudila všechny přihlášky a o vítězi rozhodla na základě finálních bodových součtů, řekl Jiří Balský, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově.

Jako krajský vítěz bylo komisí vyhodnoceno město Jičín. Na 2. místě se umístilo město Nové Město nad Metují a na 3. a 4. místě město Hradec Králové (MPZ a MPR).

Město Jičín se do Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) zapojilo již v roce 1995 a od té doby se rovněž zúčastnilo všech kol soutěže o titul Historické město. V krajském kole již zvítězilo v letech 2003, 2004, 2006, 2008-2010. Vítězství byla vždy zasloužená. Město Jičín se průběžně a systematicky věnuje regeneraci a zušlechťování historického jádra a jeho památkového fondu. Kompletně revitalizovalo povrchy a veřejná prostranství, dochované části hradeb i zámeckou zahradu. Do Programu regenerace zařazuje také kulturní památky ve vlastnictví jiných subjektů, čímž pomáhá zajišťovat dobrý stavebnětechnický stav historických budov i jejich pěkný vzhled a přispívá tak k jejich úspěšnému adekvátnímu využití.

Věřím, že město Jičín může obstát i v celorepublikové soutěži, kde bude velmi kvalitní konkurence. Přáli bychom si, aby se historickým městem roku konečně stalo i město z Královéhradeckého kraje. Jakkoliv má město Jičín ještě řadu úkolů před sebou, na všech již nyní pracuje a má dobře stanovené priority. Jsem však přesvědčen, že i na základě dosavadních výsledků se může s hrdostí o čestný titul historického města poprat, uvedl Jiří Balský a dále dodal, že kvalita prostředí historických jader všech zúčastněných měst jasně ukazuje, že Program regenerace i cílevědomá činnost zúčastněných radnic a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS-ČMS) přinášejí své jasné výsledky a potvrzují účelnost Programu.

Přehled umístění měst v hodnocení krajského kola za Královéhradecký kraj:

1. Jičín celkem 213bodů
2. Nové Město nad Metují celkem 197 bodů
3. Hradec Králové (MPZ) celkem 195 bodů
4. Hradec Králové (MPR) celkem 162 bodů

Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2015 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS-ČMS).
Více informací o programu regenerace naleznete rovněž na webových stránkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429.   Eva Macková