Shodli se na tom po dvouhodinové diskusi jičínští radní.

 Vedoucí odboru kultury pro ně má připravit na příští schůzi pracovní náplň kastelána a podklady pro výběrové řízení.

 Dosavadní kastelán totiž skončil poté, co mělo dojít ke krácení jeho úvazku. „Otázku, pod kterou příspěvkovou organizaci města bude funkce spadat, zda zůstane pod KZMJ nebo bude zařazena do jiné organizační struktury, musíme na příštím jednání uzavřít,“ říká starosta Martin Puš.
 Návrh má předložit vedoucí kultury a ředitel KZMJ Pavel Nožička.

 V minulosti byl kastelán zaměstnancem občanského sdružení, to požádalo město, aby pozici převzalo, a tak se ocitla pod KZMJ. Krácení úvazku kastelána vyvolalo kritiku veřejnosti, nadšení nevzbudilo ani na radnici, ředitele KZMJ Pavla Nožičku si radní zavolali, aby jim vše vysvětlil.

 „Měl zvolit trochu jinou formu a změny předem projednat minimálně v rámci vedení města,“ dodal starosta Martin Puš.

 Kastelánovi jičínské lodžie Petru Kábrtovi jsme chtěli položit otázku, zda má ještě zájem vrátit se do lodžie a zda se přihlásí do výběrového řízení, které vypíše město na tento post. Bohužel se nám ho nepodařilo kontaktovat. Iva Prýmková