Na realizaci se podílelo více jak padesát odborníků z různých oborů. Záštitu nad akcí převzal starosta Martin Puš. Dostavili se také autoři Stanislav Chromec a Robert Kvaček (na jednom ze snímků ve fotogalerii).