Květoslava Korcová, manželka zesnulého akademického sochaře Jiřího Korce, zvažuje možnost přenechání uměleckého díla svého manžela jako dar městu Jičínu. Jiří Korec se narodil v Turnově a velkou část života prožíval v Mlázovicích, k Jičínu měl velmi blízký osobní vztah. To je jeden z hlavních důvodů k rozhodnutí přenechat dílo právě Jičínu.

Představa dárkyně je ponechat soubor v jeho kompletní podobě, t.j. 70 soch, 60 reliéfů a 160 medailí, a jako takový ho komplexně představit veřejnosti ve stálé expozici. Podle vyjádření starosty Martina Puše jde o dar, který se neodmítá. Korec je uznávaným umělcem a mít v Jičíně jeho práce jistě přispěje ke zvýšení turistického ruchu. Problematické bude najít vhodné prostory, protože jde o rozsáhlou kolekci, a navíc ta sochařská díla, která jsou odlita z bronzu, jsou i značně těžká.

K záměru se vyjádřil i městský architekt Radek Jiránek: „Dílo Jiřího Korce je ojedinělým sochařským souborem, který má skvělou estetickou i výtvarnou úroveň. Pro město Jičín by bylo přínosem, pokud by mohlo získat sbírku jmenovaného umělce a umístit ji např. v budově jičínského zámku ve formě stálé expozice. Vznikla by tím výrazná kulturní hodnota, která by posilovala jak vnímání odkazu Jiřího Korce v jeho rodné krajině, tak i podpořila jičínskou kulturní scénu.“

Korec, který zemřel v roce 2004, měl jednu z nejpůsobivějších výstav v místní galerii a i křest monografie letos v lednu se odehrával v jičínské knihovně.

Fotogalerie umělce v jeho ateliéru v Mlázovicích a dalších snímků naleznete v připojené fotogalerii.