Zúčastnili se ho žáci 3. A ze 3. ZŠ v Jičíně se svojí třídní učitelkou Michaelou Štálovou.

Děti přišly v maskách plné očekávání, co vše je čeká.

Nejednalo se pouze o tanec, ale na řadu přišly i soutěže. Byly rozděleny na ty, kde děti dokazovaly své znalosti ze školy i z besed v hudebním oddělení (např. skládání Sluneční soustavy, vytváření různých slov z jednoho dlouhého, poznávání hudebních nástrojů), a pak na ty, kde zase vítězila dobrá fyzická kondice, postřeh a rychlost (hod míčkem do odpadkového koše, skoky v pytlích, chůze s knihou na hlavě).

Všechny úkoly braly děti nesmírně vážně a navzájem se podporovaly a povzbuzovaly k ještě lepším výkonům.

V závěru čekala na každého malá odměna, která byla i sladkou tečkou za příjemně prožitými dvěma hodinami v hudebním oddělení naší knihovny.
za hudební oddělení Jana Havlíková