Všechny příspěvky z ní budou publikovány ve sborníku, jehož vydání plánuje v roce 2012 Regionální muzeum a galerie v Jičíně. Zachytí se tak nové poznatky, souvislosti i hodnocení a stane se podkladem pro další bádání o spisovatelově díle. 
 Po celou dobu přednášeli na akci významní hosté se zajímavými příspěvky. 
 

Marie Švehlová, knihovnice na Dobříši, připomněla tvorbu, která byla napsána na dobříšském zámku.
 „Například postavičky Křemílek a Vochomůrka, které napsal na popud trpaslíků vystavených v zahrádkách majitelů, nebo vodník Česílko. Ty vznikly díky nádherné krajině v okolí, kde se autor rád procházel.”
 

Profesor Vladimír Úlehla přiblížil posluchačům rodinu z matčiny strany a popsal život Vašíka u jeho dědečka v Jičíně. 
 „Když autorův tatínek narukoval za první světové války do armády, maminka se společně s jeho bratrem přestěhovala zpátky do svého rodného domu. Malý Václav měl rád dědečkův barák, kde byla spousta tetiček, protože maminka pocházela z devíti sourozenců. Svému vnukovi často vyprávěl na dobrou noc pohádky o loupežnících a hlavně o lotru Babinském, který byl v té době vězněný v Kartouzích. Za zmínku stojí Valdštejnské náměstí, které bylo vydlážděno za doby starostování právě Václava Fejfara.”
 Eva Bílková, organizátorka celé konference a kronikářka města Jičína, měla referát na téma Václav Čtvrtek a Jičín. 
 „Spisovatel viděl grunt své tvorby tady u nás. Sám jednou řekl, že když vymýšlí pohádku, přichází mu na pomoc dědečkův dům, zahrada, stromy a obrazy.”
 

A ještě malá zmínka, v září 1975 získal spisovatel čestné občanství Jičína. 
 V sobotu byla pro účastníky připravena prohlídka muzea, včetně výstavy Václava Čtvrtka. Ta se dělí na tři části: jeho životopis, tvorba a Rumcajs. Kromě toho ještě viděli jeho pracovnu a rekvizity s ní spojené. Zúčastněným podala hodnotný a zajímavý výklad při prohlídce Hana Fajstauerová. 
 Poté přišly na řadu vzpomínky pamětníků na setkání s Václavem Čtvrtkem, ať přímé anebo nepřímé.
 Ivan Matějka připomněl umělcovy divadelní hry, inspirované Jičínskem. 
 Jiří Vích, bývalý vedoucí spotřebního družstva Jednota, vzpomínal na zařizování hospody U Rumcajse ve Kbelnici, a František Dopita, bývalý lesník, zavzpomínal na své setkání s Václavem Čtvrtkem, když chtěl povolení pojmenovat jeden z lesů Řáholec.

Les u Vokšic s tímto pojmenováním byl na mapách v letech 1969-1996 a v letech 1975-1992 neslo název Řáholec celé jičínské polesí.
 A kde naleznete les Řáholec? Podle slov Václava Čtvrtka je lesvšude, kam lidské oko z Valdické brány dohlédne.”