Na straně jedné byla přiblížena mládím – vyústěním odborného a zodpovědně pečlivého přístupu k činnosti badatelské – ústy čerstvé historičky Mgr. Jitky Bílkové.

Přítomní, jsouce vtaženi do velmi poutavého dvouhodinového toku informací, seznámili se s rodinným zázemím a událostmi historického období, které formovaly životní kroky i samotnou osobnost archiváře a historika Karla Kazbundy, prostřednictvím čtených textů vlastních dopisů poodkryli psychologickou stránku autora i nahlédli do niterných emocí, jež umožnily hlouběji spoluprožít některé zobrazené děje a poznat i pochopit jeho vnitřní uzavřený svět. Na straně druhé tajemnou vůni dějinných doteků odkrývala cenná osobní zkušenost sdělením autentických prožitků v elegantně podané architektuře myšlenek historika prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc.

Oba přednášející, s vnitřní pokorou fundovaně prezentující svůj výklad, však navíc cosi výjimečného a vzácného spojovalo. Nevídaný vztah k tématu. Láskyplné pouto k předmětu svého zájmu – osobě svého profesního předchůdce Karla Kazbundy – se prolínalo celým mluveným projevem mladé ženy až po samotný závěr večera – důkazy a svědectví pana profesora.

Nepřehlédnutelně dokládalo srdce vložené do veškerých příprav, projektové dokumentace, vlastní studijní práce a její prezentace i modelovalo vzpomínky a dojemná slova přátelského uznání. Oba jmenovaní svým osobitě lidským přístupem a trvale projevenou úctou propojili dva světy a prosti jakékoli okázalosti zhmotnili hodnoty přesahující a nadčasové. Naprosto mimoděk názorně prakticky připomněli poselství dané člověku, jež přimělo zamýšlet se nad jeho údělem v prostoru i čase.

Neb chce-li si on svůj život zachovat, neměl by svoji cestu směrovat egocentricky, nýbrž vždy od sebe. Nikdo se jej nikdy nebude dotazovat, jaké posty a bohatství nabyl či kolika poklady se obklopil, ale kolik lásky rozdal. Pátečního besedního večera jsme byli zahrnuti nejen nepřeberným množstvím nesmírně zajímavých dat a badatelských údajů o významném jičínském archiváři a historikovi, ale i vystaveni inspirujícímu příkladu hodnému následování. ⋌Dana Rejmanová