Jaký osud čeká jezuitskou kolej?

 Jeden z návrhů, který zazněl na několika minulých zasedáních zastupitelů, je vybudovat v bývalém objektu vědeckotechnický park (VTP).
 Pro bližší informace se tento týden konal v biografu seminář věnovaný tomuto tématu.

 Zástupci společnosti CzechInvest a ministerstva průmyslu a obchodu společně s městským architektem Radkem Jiránkem přiblížili jak zastupitelům, tak veřejnosti celý projekt.

 Radek Jiránek divákům představil studii budovy se 122 místnostmi a plochou o využitelnosti 3000 metrů čtverečních, kde by mohly být pohromadě firmy, vysoké školy a centrum kulturního života Jičína.

 Pokud bude zastupiteli návrh schválen, musí město podat do 15. března příštího roku žádost na získání 75 procent dotace z evropského programu Prosperita.

Podle Radka Jiránka bude stát revitalizace koleje 300 milionů korun bez DPH. Podmínkou je fungování komplexu po dobu deset let. Pokud se jeho zaměření do pěti let změní, město uhradí EU celou částku. Pokud by Jičín učinil změnu mezi 5. až 10. rokem, vrátí jen část financí.

Financování rekonstrukce koleje a zřízení vědecko-technického parku lze rozčlenit do dvou částí.

 Revitalizace by měla být rozdělena do dvou fází, první potrvá zhruba od června 2012 do září 2013 a během ní by se týkala jižního a západního traktu a v další etapě do roku 2014 by se měl dokončit zbytek. První část by stála 168 milionů korun a druhá 125 milionů korun. Dotace v částech je možné čerpat do roku 2015.

„Zastupitelé si musí rozmyslet, v jaké výši chtějí zažádat o dotaci od EU. Částka 300 milionů korun byla vypočítána na stavební část,” řekl Radek Jiránek.

 Již patnáct firem projevilo zájem o pronájem prostoru. Technická škola v Liberci a Česká zemědělská univerzita z Prahy by chtěla několikrát týdně zajistit učebny v budově pro své studenty.

 Petr Kolář z ministerstva průmyslu a obchodu přiblížil další VTP v České republice, například v Kunovicích, Písku nebo ve Valašských Kloboucích, které úspěšně fungují.

 Podle něj je výhodou tzv. synergický efekt (společnosti si mezi sebou pomáhají, vznikají nové projekty, studenti vysokých škol mají možnost spolupracovat s firmami formou stáží).

 Dále může fungovat i open innovation, což znamená, že velké a známé firmy poskytnou rozpracovaný projekt menším společnostem či studentům k dokončení.

Vedle kancelářských prostor zde vzniknou laboratoře, zasedací místnosti či prostory pro zkušební techniku.

Po uplynutí deseti let může začít areál fungovat úplně jinak, a potom již záleží jen na rozhodnutí Jičína, co s ním provede.

 Kromě pozitiv se objevila i negativa - VTP v Pardubicích nedělá parkům dobrou reklamu, protože nefunguje tak jak má. Podle slov Petra Koláře je problém založen na špatných vztazích a také proto, že chtěli vše nejdříve.

 Jaký je váš názor na přestavbu jezuitské koleje? Máte jiný návrh, co by mohlo vzniknout v tomto komplexu? Pište nám do diskusních příspěvků u tohoto článku.