V Knihovně Václava Čtvrtka je instalována výstava, která tuto událost připomíná. Její název, Bohemia mia, si jistě každý umí přeložit. Knihovna nenabízí jen výstavní panely. Ve čtvrtek byla uspořádána beseda o této méně známé události první světové války. Paní knihovnice Lenka Dědečková obstarala film o setkání italských hostů s hostiteli, pozvala lidi, kteří mohli k události něco říci. Někteří přišli i sami, protože v Tridentsku byli a s událostí se náhodně, nebo cíleně setkali. A tak postupně promluvili Vilém Hofman, manželé Pírkovi, Miroslav Bartoň, Vladimír Mikan a pracovníci okresního archivu Eva Bílková a Jan Čečetka.

Velká účast besedníků svědčí o tom, že o dění válečné, byť sto let staré, je zájem. Až neuvěřitelné se zdálo vyprávění Dr. Hofmana o válečných zážitcích jeho předků. O tom, jak úžasná je válečná korespondence, jak se péčí dobrých lidí i některé osobní věci vojáků po letech dostaly k rodině. Ing. Mikan vyprávěl, jak se v Itálii setkal se zbraněmi od firmy Škoda. Archiváři přinesli výpisy z kronik. Markvartický kronikář napsal: „Chodili po vsi na procházku, mleli svou líbeznou italštinu a nedělali skoro nic, ale české pivičko jim znamenitě chutnalo." Inu ne tak doslova. Děti chodily do školy, dospělí se zapojovali do zemědělských prací, či do výroby.

Nechybělo dojetí těch, kteří se nějakým způsobem s potomky Italů, kteří tu v patnáctém roce pobyli, setkali. Velmi působivý byl film, ve kterém zpíval italský sbor na břehu jezera Ledro českou hymnu. V češtině i italštině.

Je dobře, že se setkáváme s příběhy z doby minulé. S těmi smutnými i příjemnými. Jičínská Knihovna Václava Čtvrtka k tomu dopomáhá.
  Bohumír Procházka