Květnou nedělí, která letos připadá na 17. dubna, začíná tzv. Svatý týden. Ten je z pohledu křesťanské liturgie nejdůležitějším obdobím z celého roku, protože si v něm připomínáme Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení. Osobně bych rád tento čas prožil v určitém vnitřním ztišení a naladění srdce pro poselství Velikonoc.

Od pondělí do středy mě kromě každodenních bohoslužeb čekají o trochu delší fronty kajícníků u zpovědnice. Během těchto dnů se budu věnovat bezprostředním přípravám na Velikonoce: příprava kostelů, liturgie a hudby, nácvik ministrantů, promyšlení velikonočních textů a promluv.

Ve středu dopoledne se setkám s milými lidmi při bohoslužbě v Domově pro seniory, v 16 hodin bude mše sv. v Robousích a večer setkání s křesťanskými rodinami. Na Zelený čtvrtek ráno pojedeme s panem kaplanem do Hradce Králové, kde bude světící biskup Mons. Josef Kajnek slavit mši zvanou Missa Chrismatis. Setkají se zde všichni kněží z královéhradecké diecéze, aby obnovili své kněžské sliby. Večer v 18 hodin budu sloužit v jičínském chrámu sv. Jakuba mši sv. na památku poslední večeře Páně.

Velkopáteční obřady, které připomínají ukřižování Krista, začínají v Jičíně také v 18 hodin v kostele sv. Jakuba. Chrámový sbor při nich zazpívá Janovy pašije, poté následuje obřad uctívání kříže. Na Bílou sobotu bude kostel sv. Jakuba po celý den otevřen, aby každý mohl přijít a zastavit se v tichém zamyšlení a modlitbě u Božího hrobu.

V 19 hodin pak bude před kostelem sv. Jakuba zapálen oheň a následným průvodem do kostela s rozžatou Velikonoční svící začínají obřady Velikonoční vigilie, nejslavnější bohoslužby celých Velikonoc. Pokračováním oslavy vzkříšení bude i nedělní Slavnost Zmrtvýchvstání v 9 hodin v kostele sv. Jakuba, která bude letos uvedena velikonoční hrou s názvem „Sabat, jaký jsme nečekali…“ Všechny Vás srdečně zvu.