„Na počátku 90. let vstoupila dramatická výchova do českých škol a vedle výtvarné a hudební výchovy je na mnoha základních a středních školách vyučována jako samostatný předmět, nebo jsou její metody využívány při výuce takových předmětů, jako je literární výchova, prvouka, respektive vlastivěda, dějepis, občanská výchova. Proto také byla dramatická výchova zařazena do rámcového vzdělávacího programu,“ vysvětluje Jaroslav Provazník z katedry výchovné dramatiky DAMU Praha.

Týdenní celostátní projekt v Jičíně je vedle Dětské scény, celostátní přehlídky dětského divadla a dětského přednesu v Trutnově, nejdůležitější akcí v oboru dramatické výchovy. Letos budou v rámci akce pracovat v K–klubu čtyři seminární třídy. První, nazvaná Kdopak by se rolí bál aneb Cesta ke hře v roli pro učitele, povede Irina Ulrychová, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha a učitelka LDO ZUŠ Brandýs nad Labem, a bude zaměřena na „učitele v roli“, jednu z nejúčinnějších metod při dramatické práci s dětmi.

Druhou - Pohádka jako studna - povede dvojice lektorek, Vlasta Gregorová, ředitelka Fakultní mateřské školy Praha 6, Arabská ulice, a dramaturgyně Eva Keroušová. Třetí seminární třídu - Přednes a interpretace aneb Má vůbec smysl recitovat? - povede zkušená vedoucí dětských divadelních souborů a recitačních klubů v DDM Praha 8 Jana Machalíková.

Čtvrtou seminární třídu, zaměřenou na hlasovou výchovu, tedy na obor, bez něhož se neobejde nejen učitel dramatické výchovy, ale žádný pedagog, povede Ivana Vostárková, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU.

Na týdenní dílně bude pracovat stovka učitelů mateřských, základních a středních škol, studentů dramatické výchovy, ale např. také lektorů Národní galerie a dalších zájemců o dramatickou výchovu a divadlo s dětmi.

Součástí dílny je přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů z celé republiky, která se uskuteční v sobotu 10. října.