Slavnostní předání spojené s předvánočním setkáním proběhne od 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku.

 Letos byly doručeny na městský úřad dvě nominace, třetí návrh jmenovat profesora Emanuela Bosáka přišel po termínu, a proto nebyl schválen.
 Ocenění v minulých letech získali profesor Vladimír Úlehla a profesor Robert Kvaček (rok 2007), o rok později profesorka Lidka Lisá a Josef Novotný. V roce 2009 byla cena předána Josefu Letošníkovi a vloni nebyla udělena.

 Dnes převezme uznání Jindřich Francek, historik, bývalý ředitel Státního okresního archivu a autor mnoha publikací, ve kterých se zabývá městskými a právními dějinami českých zemí v 16. – 18. století. ⋌(pav)