Vzpomínám i na jiřinkové slavnosti v České Skalici. První z nich se konala v roce 1837 ve Staeidlerově hostinci. Poprvé zde vystavovalo 32 pěstitelů více než 300 druhů jiřinek. Třináctého září 1837 zde tančila s manželem Josefem Němcem Božena Němcová a o dva roky později, 16. září pak Bedřich Smetana, který jako vzpomínku na nezapomenutelnou slavnost v roce 1841 složil známou Jiřinkovou polku.

 Omlouvám se čtenářům, že jsem se nechal odpoutat od hlavní myšlenky, kterou je přicházení vzpomínky a přání k narozeninám jičínskému sochaři, keramikovi, tvůrci šperků, malby, zajímavých artefaktů z kovu Josefu Buckovi, který právě v čase jiřinkovém slaví už 79. narozeniny, připadající na 18. října letošního roku.

O jeho výtvarném díle bylo mnoho a mnohé napsáno, mnoho krásných chvil a času k zamyšlení jsme měli a máme možnost prožít na jeho výstavách, ať samostatných či společných, jejichž počet přesahuje několik desítek od roku 1982, kdy se představil v Jičíně. Od té doby mnohonásobně vystavoval na různých místech nejen v regionu Českého ráje, republice, ale i v zahraničí. Rád se svým dílem rozdílí radost na expozicích v Jičíně, Starých Hradech, Sobčicích, Nové Pace, Valdicích, Žlunicích, Kopidlně, Lázních Bělohradě, Železnici, Libáni, vystavoval v Proseči u Skutče, v Bystřici nad Pernštejnem, Mladé Boleslavi, Vokšicích, ale i v Rakousku a na dalších místech.

Josef Bucek patří k výtvarníkům vpravdě s renesančním rozsahem. Je tvůrcem soch ze dřeva, kamene, betonu, železa, autorem krásné keramiky užitkové i dekorativní, nádherného opracovávání drahých kamenů a polodrahokamů, z nichž umným broušením, hlazením a tvůrčím přístupem vytváří krásné šperky pro ještě větší krásu a slávu českých žen, dívek a paní, o kterých také napsal nejednu báseň a verš v dobách, kdy nám vítr čechral ještě vlasy.

V rozsáhlé tvořivé činnosti Josefa Bucka najdeme i malbu a z posledních let i zajímavé artefakty tvořené z kovového šrotu, z něhož dovede vykřesat jiskérky a jiskry krásy oslovující moderním pojetím tvaru. Nelze nepřipomenout záslužnou činnost Galerie J.B. Spektrum Vokšice, u jejíhož zrodu stál a stále je jejím nevyčerpatelným zdrojem, nelze nevzpomenout a nepřipomenout jeho aktivní podíl a účast v jičínské skupině Studio 85 (Bucek, Heber, Škoda, Volf) i jeho putování za uměním, které život člověka činí bohatším, krásnějším.

Rok se sešel s rokem, přichází 18. říjen a s ním čas, kdy Josef Bucek bude slavit narozeniny.

Popřejme jičínskému výtvarníkovi a příteli, sochaři, keramikovi, tvůrci krásných šperků i nevšedních artefaktů z kovu hodně zdraví a dobré pohody v životě i tvůrčí činnosti. ⋌ Josef Pavlík