Posluchačům v pátek večer v Porotním sále Jičínského zámku přiblížil životy dvou právníků, a to Františka a Jaroslava Lohaře.

 František Lohař přišel do Jičína jako 28letý. Seznámil se zde se svojí manželkou Annou a založil s ní rodinu (syn Jaroslav, dcera Hermína). Na Husově ulici zakoupil dům, kde měl i kancelář. Výborně organizoval život ve městě s dokonce se stal členem zastupitelstva. Zasloužil se o založení zimní hospodářské školy v dnešní Denisově ulici. Pomáhal rozvíjet zemědělství, řemeslnou a průmyslovou výrobu. Krátce byl starostou Sokola, dále pak inicioval a organizoval zhotovení řady známých jičínských sousoší, úpravu lipového stromořadí, proměnu Čeřovky v malebný lesopark nebo stavbu železniční trati z Nymburka do Jičína. Podílel se též na vydávání měsíčníku Přemysl.

Tento mimořádný muž, který byl zakladatelem mnoha organizací, se stal jednou z důležitých postav Jičína.Zemřel roku 1897.

 Na jeho právnickou činnost navázal i jeho syn Jaroslav a stejně jako on získal místo v zastupitelstvu a stal se na několik let starostou Sokola. Za svého vedení přistavil Sokolům tělocvičnu a jeho zásluhou také vznikl první kinematograf. Podílel se na zřízení hřiště SK Jičín nebo na rozvoji ochotnického divadla. Dům Palackého měl díky němu generátor na výrobu elektrického proudu a osvětlení sálu. Své stáří nakonec prožil v Praze.