Pocházela z významného rodu sochařů a řezbářů. Byla mladší sestrou sochaře Stanislava Suchardy. Umění vystudovala na pražské Uměleckoprůmyslové škole a dále pak pokračovala na Akademii výtvarných umění pod vedením profesora Schikandera, se kterým se specializovala na malbu květin.

Vytvářela návrhy zdobných výplní, ilustrovala, pracovala s keramikou, malovala dekorativní festóny ve dvoraně Wilsonova nádraží v Praze. Soubor keramiky vystavovala i na světové výstavě v Paříži. O květinách a jejich zpracování v umění vydala Boudová knihu nazvanou Květina dekorativní v umění národním.

Anna rovněž vytvořila celou řadu pastelových portrétů, se kterými sklízela úspěchy na mnoha výstavách i soutěžích.  Provdala se  za Aloise Boudu, který byl profesorem kreslení na reálném gymnáziu v Kladně. Boudovi měli dvě děti, Jaroslava a Cyrila. Ti  vystudovali Akademii výtvarných umění. Jaroslav, který byl velmi nadaným malířem, tragicky zemřel po dokončení školy. Cyril, jehož kmotrem byl Mikoláš Aleš, byl významným grafikem a ilustrátorem.

Anna Suchardová –  Boudová zemřela 14. května 1940 v Praze.