Navázali tak na své spolužáky z devátých ročníků, kteří v rámci projektu Čteme dětem chodí do prvních tříd a do mateřské školy číst příběhy ze známých knížek.

Šesťáci si svůj program rozvrhli do tří dnů. V pondělí si společně vyrobili svícínek a popovídali si o zvycích, které se pojí s Vánocemi. Druhý den vzali kytaru a flétny a zazpívali si vánoční koledy. Ve středu přečetli dětem nejznámější vánoční příběhy a povídali si s nimi o svátcích klidu a lásky.

Setkání se líbilo prvňáčkům i všem účinkujícím ze 6.A. Těšíme se na další program, který svým spolužákům připravíme. ⋌Radka Novotná