Od 16 hodin začne rozprava veřejnosti s jičínskými zastupiteli o osudu pamětihodnosti. Předtím se uskuteční přednáška o všech projektech, které se k jezuitské koleji v minulosti vztahovaly. Od 18 hodin se těšte na divadelní představení studentů Lepařova gymnázia a večerní program zaplní koncerty kapel Abraham, Smradlavý hračky a Bar´s Brothers.

Organizátorem je občanské sdružení proVIZE. V jeho čele stojí Stanislav Synek, Pavlína Pekárková a Bára Tmějová.Občanské sdružení si klade za cíl vyvolávat diskuse o důležitých problémech Jičína.

Vlastní název akce Kolej v druhém kole sám o sobě naznačuje, jak rozsáhlou minulost iniciativy okolo této pamětihodnosti mají. Ostatně na některých členech městské rady, která s pořadateli záměr konzultovala, je patrná jistá skepse. „My, kteří jsme chtěli zrekonstruovat kolej na vědeckotechnický park, trochu litujeme, že se vracíme o deset let zpět k nějakým dnům otevřených dveří a podobně. Čímž nechci říct, že bych iniciativu občanského sdružení proVIZE nevítal," prohlásil před časem starosta Jiří Liška.

Projekt přestavby jičínští zastupitelé po peripetiích zamítli na konci loňského roku.