Grafiky, mezi kterými je i jeden obraz mistra Jíry, zapůjčil ze soukromé sbírky rovněž přítomný tiskař Petr Kábrt, jenž se zmínil o velice komplikované spolupráci s mistrem Jírou, který měl často značně rozdílnou náladu.

Sám majitel galerie při přivítání návštěvníků, kterých tentokrát přišlo méně, než bylo obvyklé na dřívějších vernisážích, se zmínil o životě a díle autora. Mluvil o tom, že po jeho narození v Turnově v roce 1926 strávil dětství a mládí na Malé Skále. V roce 1946 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru profesora Miloslava Holého, ve studiu následně pokračoval u Otakara Nejedlého a Vlastimila Rady. Po absolvování akademie v roce 1952 se začíná umělecky angažovat a o šest let později se stává jedním ze zakladatelů tvůrčí skupiny M 57. V roce 1966 zakoupil chalupu na Malé Skále, kde tvořil až do své smrti v roce 2005.

Josef Jíra byl především malíř, ale zabýval se též kresbou, koláží a grafikou.

„Jeho život nebyl jen řetězením sporů v sobě, jeho cholerický temperament vnášel konflikty do uměleckého světa plného závisti a úkladů v názorovém střetu, ale on si troufale sáhl po zakázaném ovoci, což znamenalo potíže za vlády jedné strany. Jíra byl společensky animovaný introvert. Jak zvládal přecházet z meditativní klauzury do mnohdy afektované společenské klauzury, to je u Boha." Takto viděl Josefa Jíru malíř, grafik a ilustrátor Karel Teissig. Návštěvník si může i jeho další postřehy přečíst na jednom z panelu v galerii.

Grafika
„A proč právě grafika je nám přitažlivá? Snad to dělá komorní formát. Možnost vzít list do ruky. Snad finanční dostupnost. Postě grafický list je nám blíž, podobně jako je nám bližší košile než kabát. Kabát je tou vážnou olejomalbou, důstojným a posledním slovem umělce. Grafika je důvěrnou Jírovou zpovědí. Je to výsledek prvního nadechnutí. Je to komorní skladba. A to všechno jsem si uvědomil při prohlížení grafiky Josefa Jíry," řekl o jeho grafických dílech malíř Vladimír Komárek.

Veřejnost má možnost při návštěvě galerie Damara blíže poznat tvorbu tohoto umělce, který patří k nejznámějším, nejvýraznějším, nejzajímavějším umělcům, ale také k nejvýraznějším, nejoblíbenějším a rovněž nejkonfliktnějším osobnostem české výtvarné scény, žijícím v nedávné minulosti. Vystavených jedenapadesát grafik k tomu dává velkou příležitost.

Josef Jíra se znal velice dobře i se současným naším prezidentem Václavem Klausem, o čemž svědčí rovněž zde vystavená grafika s jeho podpisem.

Život umělce
Josef Jíra se narodil 11. října 1929 a ve druhé polovině života žil a pracoval na Malé Skále. Po ukončení šperkařské školy v Turnově byl jako sedmnáctiletý přijat na pražskou akademii. Po jejím úspěšném ukončení v roce 1952 získal ateliér na Letné. V roce 1982 se přestěhoval do ateliéru v Panské ulici. V osmdesátých letech ilustroval Hrabalovu knihu Městečko u vody a knihu Ivana Olbrachta Golet v údolí. V roce 1990 se stává členem spolku Mánes. Po dvou letech založil galerii výtvarného umění ve starobylém Boučkově statku na Malé Skále a následně začal spolupracovat s divadlem Ta Fantastika. V roce 1996 se zasloužil o znovuobnovení kaple sv. Vavřince na Malé Skále, do které namaloval čtrnáct zastavení Křížové cesty.

Na začátku nového milénia rozšířil maloskalskou galerii u Boučků o další výstavní prostory a vyřezal maloskalský betlém, který umístil pod přístřeškem Boučkova statku. O dva roky později v prostorách premonstrátského kláštera v Praze na Strahově vystavuje spolu s Betlémem svá životní díla.
Výstava Grafika Josefa Jíry potrvá do 14. října. Galerie Damara v Krkonošské ulici je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. ⋌Míla Pour