Ten je ale někde jinde. A znám lidi, kteří by i tady měli výhrady. Však ta spravedlnost je právě v tom, že do tohohle, chvála Bohu, oni Bohovi kecat nemůžou.

Slyšíme, že by neměli být nominováni profesionálové, že nominace neobsáhnou všechno, že ti a ti už měli dostat Štefana dávno… Připomínek je spousta. Jsme rádi, že Štefan není lidem lhostejný.

Letos bylo nominací 120 + 116 = 236. Už deset let je to přes 200. Kdo si nezkusil z těch emailů (někdy jednovětých, někdy jednostránkových) udělat učesané medailonky, dopátrat se adres (kvůli pozvánkám), a správných názvů spolků, neví, o čem je řeč. Ale seznam aktivit, který vznikne, má svou hodnotu, i historickou. I když je neúplný, protože vychází jen ze zaslaných nominací.

Tohle dělá už dvacet let pár lidí, kteří si říkají Štefanská komise. To je zvláštní orgán neorgán, který nemá v Jičíně, ani v EU obdoby. Štefanská komise je samozvaná, dobrovolná, otevřená, ale neregistrovaná. Znamená to, že přijít, rozhodovat, ale hlavně organizovat a pracovat může každý.

Ta neregistrace spočívá v tom, že není nikde nahlášena, nemá stanovy, pokladníka, revizní komisi. Proč? Schůze se svolá, když je potřeba, zápisy se vedou, aby lidé věděli, co mají udělat a někdy neudělají. Pravidla udílení jsou sepsána, odhlasována, jsou k dispozici. Dokonce občas znovu projednávána a dle potřeby revidována. Takže ouřadování nepotřebuje. Nemá žádné funkcionáře, ani předsedu. Nu, možná si někteří myslí, že tím předsedou jsou oni, ale neodváží se to říct.

Úkol poroty
A tak platí, že laureáta za dlouhodobé zásluhy vybere v den udílení porota, kde jsou zástupci z celého okresu. Doma se na to připraví, všechny materiály, jako nominace, mají k dispozici. Protože zásluhy za uplynulý rok nejsou sepsány úplně všechny, protože mají různou váhu, hlavně ale proto, že Štefan patří všem, kdo dělají něco pro druhé, tak se z nominací za rok 2015 losuje. Zatím jsme nic „spravedlivějšího" nevymysleli.

Nám jde totiž hlavně o setkání a poděkování. Lidé jsou rádi, když jejich práci někdo vidí. Nominací si váží. O tom ostatně svědčí množství dopisů, které dostáváme.

Letos vybrala porota dr. Veselého. Jeho kulturní aktivity od „pohádky", až třeba po zpívání koled ve skalách jsou v Jičíně i okolí známé. Losem byla za rok 2015 vybrána Tereza Dubinová. Kromě řady přednášek na ožehavá témata se s přáteli stará o židovské památky a jejich tradice.

Ve svém poděkování napsala: „Společnost je živá a otevřená, když co nejvíce jejích členů spontánně tvoří kulturní komunitní život. Ať se nám to na Jičínsku i nadále daří!"   Bohumír Procházka