První den děti plnily úkoly, které jim zadávala strašidla, skřítci, čarodějnice, rytíři a draci. Pokud všechny úkoly splnily, mohly se zúčastnit večerní stezky odvahy.

Čtvrtek začal výrobou Morany. Té největší jsme vyrobili „šik“ obleček, doplněný kloboukem, náhrdelníkem z vajec a krásnými barevnými fábory. Potom si každý z přítomných mohl vyrobit malou Moranu ze špejlí, aby ji mohl poslat po vodě v místním potoce. Počasí a splavnost potoka nám přály. Odehnali jsme zimu a přivítali jaro.

Po návratu do školy děti čekal vzkaz od Myšáka Modrovouse, který celý den hlídal, jaký mají pořádek v tělocvičně, ve které jsme spali.

Odpoledne jsme začali sportem v sokolovně, kde jsme si zahráli míčové hry a naši oblíbenou „mrkanou“. Následovala svačina a vycházka ke kamenolomu v Doubravici.


Dračí úkoly

Po cestě děti plnily dračí úkoly. Pobavila nás hra „Splynutí se stromem“. Dětem jsem vysvětlila, že si mají vybrat tak silný strom, aby za ním nebyly vidět. Nakonec to dopadlo tak, že většinou byly schovány pod malými smrčky. Všechny jsme našli.

Další hrou byla výroba domečků pro skřítky. Musím především pochválit kluky. Projevil se u nich stavitelský duch, nezapomněli ani na garáž a bazén.

Ve škole na nás čekal výborný buřtguláš. Po večeři jsme si pustili ve školní dataprojektorové učebně film Asterix a Vikingové.

Děti se už nemohly dočkat stezky odvahy. Samozřejmě, že se nikdo nebál. Nejvíce o tom ví skřítek ze „Země – Nezemě“, který hlídal děti při podepisování. Za odměnu pak děti obdržely sladkosti.
Před usnutím Veronika přečetla svou vlastní pohádku „O poštovní schránce, která nechtěla polykat dopisy“. Dětem se moc líbila a odměnily ji potleskem.

V pátek ráno jsme si zabalili věci a po svačině vyrazili do jičínského bazénu. Štěstí nám přálo, bazén byl liduprázdný. A tak si tobogánu i divoké řeky všichni užili dost.

Vrátili jsme se na oběd. Všichni v pořádku a pěkně unavení. Chtěla bych poděkovat kuchařkám za dobrou baštu, kterou nám přichystaly, a dětem za chování bez problémů. Veronika Danišová,
Masarykova ZŠ Železnice