Osmáci si rozdělili děti do tří skupin a pod jejich dohledem se začalo vyrábět.

Vznikaly perníčky a velikonoční stojánky s kraslicemi zdobenými kořením. Děti se učily Zajíčkovu koledu a zároveň vybarvovaly ilustraci k ní. Činnosti byly doplněny i pohybovými aktivitami – děti běhaly, hopsaly a překonávaly překážky jako zajíci, zahrály si hru Zajíček v své jamce…. a hledaly ukryté kraslice.

Na závěr byly dozdobeny perníčky a paní uč. Fikarová předvedla názorně, jak se plete pomlázka. Za své snažení byly děti z mateřské školy odměněny sladkostmi.

Zajímavá zkušenost

Ne každý má doma mladšího sourozence, pro některé žáky to byla nová zajímavá zkušenost, jak se přiblížit dětem předškolního věku a vhodně je zaujmout. Projektové dopoledne bylo i dobrým příspěvkem k naplnění osnov předmětu Rodinná výchova. Celou akcí žáci významně přispěli k utváření a rozvíjení základních klíčových kompetencí (daných ŠVP), zejména sociálních a personálních.

Činnostní učení je totiž jednou z nejefektivnějších učebních metod. Žáci měli možnost si vyzkoušet, jak náročná je příprava a potom vlastní realizace takové akce, jak je důležitá spolupráce a potřebná disciplína celého kolektivu. Každý se alespoň na chvíli vžil do role učitele a zjistil, jak nelehká a nesnadná práce to je.

Osmáci odcházeli s pocitem smysluplné akce, která přinesla mnoho zajímavých prožitků všem zúčastněným a která nebyla rozhodně poslední. třídní učitelka Jitka Fikarová