Kromě zajímavých záběrů z africké přírody i měst a vyprávění o zážitcích ze safari i ze setkání s Masaji si prohlédli malou výstavku přírodnin a zajímavých výrobků.

Další společné akce železnického muzea a Muzea přírody Český ráj se uskuteční v březnu. (MPČR)