Ozbrojení příslušníci SNB, StB, Lidových milicí vtrhli do klášterů a 2376 mnichů násilně odvezli do internačních táborů. Podobná akce následovala v klášterech ženských.

Je dobře, že na událost se nezapomíná. Vznikla putovní výstava Zpráva o akci K. Kromě dobových dokumentů je součástí výstavy i Křížová cesta Michaila Ščigola. Úžasný cyklus obrazů.

Příběh má i další milé pokračování. Železnická básnířka Martina Komárková se nechala obrazy inspirovat a vytvořila k nim verše. Přizvali další spolupracovníky a vznikla krásná, v kůži vázaná knížka. Jmenuje se Modlitebník. Skvělé spojení obrazu a slova. Potěšení při listování je tím větší, že na knížce popracoval i Ondřej Klos, který přidal koláže, a pečlivě ji svázal mistr řemesla knihařského Miroslav Kokrda. Vydavatelem je KaB Music a Atelier ŠČIGOL. Další pozoruhodností je, že dílo vzniklo pod záštitou J. Ex. Mons. ThLic. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského.

V poslední červnovou sobotu se sešli ve Ščigolově ateliéru mnozí, kdo se na knížce podíleli, i další přátelé, aby ji vypravili do života. Přišla i Hana Kofránková, která spolu s Martinou Komárkovou recitovala ukázky.

Svůj nový hudební nástroj přivezl i Václav Kořínek, který recitaci muzikálně doplnil. Obrazy, slovo, hudba. Při tom listování v knize, či jen pohlazení kožených desek. Setkání lidí a umění v jeho rozličných podobách. Důkaz toho, jak se dovedou doplňovat a umocňovat. Vzpomínka historická i slavení nad vykonaným dílem. Malíř Michail Ščigol řekl: „Knížka je věnována všem, kteří byli v padesátých letech odvlečeni do věznic a táborů. Tato knížka vznikla tak, že jsme vymysleli postavu, která neexistovala. Byl to mladý mnich, který psal básně a kreslil obrázky.“

Grafik Ondřej Klos vysvětlil: „Když je silné téma, tak to jde.“⋌Bohumír Procházka