Vedle budovy obecního úřadu ve Vidochově hrdě stojí nazdobený vánoční strom, který Vidochovským přinesl samozřejmě Ježíšek. Před ním živý betlém v podání žáků naší základní školy, kteří mu zpívají koledy a recitují básničky za přítomnosti mnoha betlémských poutníků.

Sešlo se jich opravdu hodně, všichni chtějí vidět rozsvícení prvního vánočního stromu v historii obce. Hřejivým slovem je tu vítá paní starostka Erlebachová a připomíná, co se letos v našich obcích událo. Přítomní si pochutnávají na horkém svařáčku, přikusují křupavé bramboráčky a voňavé klobásky. Začíná se šeřit a přichází čas rozsvítit stromek.

Podle mého názoru je stromek nejkrásnější v celém širém okolí a pevně věřím, že se tato nová tradice uchytí a bude u nás nadále pokračovat. Výtěžek z akce činil přes 20 tisíc korun a bude věnován na opravu kostela sv. Máří Magdalény ve Stupné. ⋌Luboš Horáček