Dopoledne téhož dne skupina deseti odsouzených diskutovala se studentkou 5. ročníku Husitské teologické fakulty o trojičním dogmatu.⋌husitský kněz a kaplan Věznice Valdice Aleš Jaluška