Své již desáté výročí oslavila velikonoční výstava, která přilákala mnoho desítek návštěvníků ze širokého okolí. Každoročně ji zhlédnou i žáci Základní školy Miletín. Výstava nejen potěšila, ale i citově obohatila a dokázala, že i v dnešní hektické době člověk vnímá vše, co nás spojuje s minulostí.

Mohli jste zde vidět v ošatkách velikonoční krasličky zdobené různými technikami, ale také voňavé perníkové. Kouzlo dokreslovala lidová keramika a jiné tradiční výrobky, které vytvořily šikovné ruce. Zastavit jste se mohli i u krajkářky, která vytvářela před našima očima jemnou krásu paličkované krajky.

To vše se mohlo uskutečnit jen díky nadšení žen a Obecního úřadu Úhlejov, jehož představitelé si jistě uvědomují, co pro ně tyto ženy svým nadšením znamenají. Proto jim patří velké poděkování, především Marcele Jáklové, Libuši Kaprasové a Janě Špůrové, které svou obětavou prací a nesmírným citem uspořádaly to kouzelné aranžmá exponátů doplněné jarní zelení a květy.

Díky i všem nadšencům, kteří tu velikonoční krásu vytvořili.
Za rok zase u nás na shledanou! Květa Kaprasová