K pěti novým občánkům z Tuře a Hubálova a jejich rodičům promluvil starosta obce Tuř pan Martin Řehák. Ten také předal všem dětem malý dárek a maminkám kytičku. Jako vzpomínku na vítání také předal občánkům knížku s věnováním od obecního úřadu. Rodiče se tradičně zapsali do pamětní knihy obce. Místní děti přednesly několik básniček a pan Miroslav Polák doprovodil celý program krásnou hudbou.

V tento den byly přivítány tyto děti: Václav Hlaváček, Natálie Hlaváčková, Vojtěch Vysuček, Veronika Žďárská a Šimon Kovář. Všem dětem a jejich rodičům přejeme do života hodně štěstí a zdraví. Ilona Vodičková, místostarostka OÚ Tuř