Ve dnech prodlouženého víkendu 2. a 3. května se v Teplicích uskutečnilo soutěžení nejlepších mladých akordeonistů z celé republiky. Tři žáci ZUŠ Hostinné museli projít náročným sítem soutěžních kol školních, pak okresních a posléze krajských, než se vydali hájit barvy Podkrkonoší v klání nejvyšším – celorepublikovém.

Dlužno říci, že si vedli velmi dobře. Intenzivní příprava probíhala již od září a stála nemalé úsilí jak žáky a jejich rodiny, tak jejich paní učitelku Simonu Novákovou. V sólové hře se Míra Baklík svým bezchybným výkonem umístil v kategorii 10-ti letých na 2. místě!

Akordeonové trio školy ve složení Anička Hrubecká, Edita Pecháčková a Míra Baklík získalo v kategorii hráčů do 12-ti let také druhé místo! Vlastně to znamená, že tito žáci jsou ve svých kategoriích druhými nejlepšími hráči v republice a skvěle tak navázali na úspěchy svých starších spolužáků z akordeonových soutěží minulých

Je potěšující, že se i v dnešních dobách, kdy se akordeon netěší (bohužel) u mladé generace velké oblibě, najde učitel, který pro tento nástroj dokáže děti nejen nadchnout, ale je i naučí hrát tak, že již mladém věku reprezentují svoji školu, město i region v celostátním soutěžení na velmi vysoké úrovni. Lze konstatovat, že paní učitelka Simona Nováková tato kritéria bohatě splňuje a za to jí patří velký dík. Pavel Hučík