Starousedlík Václav Chrtek marně pátrá v paměti. „Jen tatínek mně vyprávěl, že dříve se hrávala na Vitvarově louce divadla. Jinak nic podobného nepamatuji. “

 V sobotu se tu uskutečnilo svěcení staronového zvonu, spojené s lidovou veselicí. Všechno obstarali místní hasiči. Ti zaregistrovali, že původní zvonička chátrá. Zvonek sundali a poslali k přetavení do Brodku. Vybrali mu i jméno podle knížete Václava, jenž je na zvonku vyryt společně s názvem obce a letopočtem.

 Dobrovolníci připravili nový dřevěný sloup a nechali zhotovit měděnou stříšku a tubus. Do něho uložili nový územní plán, dokument o historii obce, současné mince, jmenný seznam hasičů a také výtisk Jičínského deníku.

 Zvoničku světil vikář Pavel Jandejsek z Jičína, který zdůraznil význam zvonů. Starosta obce Adolf Sacher připomněl historii Štěpanic, které byly původně osadou Zboží a před sto lety tu žila více jak stovka obyvatel. Dnes je tu jedenáct trvale žijících občanů.

 Miloš Urban nám ještě připomíná, že zvonička stála původně u Havlíků. Protože se rozpadala, se svým tchánem ji v roce 1985 opravili (vyrobili novou šindelovou stříšku) a v roce 1986 byla zvonička nově vztyčena u hasičárny. Nyní, po čtyřiadvaceti letech, se dočkala další renovace.

 A pak už mohl začít odpolední a večerní doprovodný program, který zahajovaly svým tanečním vystoupením Dračice z Bukvice. Následovala zajímavá ukázka hašení pomocí ručních koňských stříkaček – zbožské, stavské a dřevěnické.

 Hasiči připravili posezení i s občerstvením na louce při příjezdu do obce, kde dlouho do noci plála vatra, tančilo se a zpívalo.

 Zvonek Václav už čeká jen na svého zvoníka, odborně se s ním zacházet zatím nikdo nenaučil, i když v sobotu si mnoho účastníků veselice „cinklo“ jen tak pro radost.

 Ještě se sluší podotknout, že renovaci zvonu uhradila obec a stála 17 tisíc korun. Ostatní odpracovali hasiči, jak bývá zvykem, zdarma.