Nejstarší dochovaná svědectví o odebírání medu včelám sahají do dvanácti tisíc let před naším letopočtem. Jsou známy ze skalních kreseb objevených ve Španělsku. Staří Egypťané získávali med a vosk od včel od čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. V Sobotce už včely chovají sto deset let.

První letošní výstava v Galerii Karla Samšiňáka prvního května pootevírá dveře do podivuhodného světa včel. Už v polovině devatenáctého století se datují počátky včelařství na Mladoboleslavsku. Jako první se začal chovem včel zabývat Hospodářský spolek kraje boleslavského založený hrabětem Thurn-Taxisem.

V Sobotce pak vznikl samostaný spolek včelařský devátého června 1901. Letos tedy sobotecký spolek včelařů slaví sto desáté narozeniny a v současné době má okolo devadesáti členů. Takové výročí nelze přejít bez povšimnutí, a proto letošní první výstava v Šolcově statku je věnována právě včelám a včelařům.

K vidění budou původní staré úly zvané kláty, medomety, ale i včelařské náčiní a vybavení včelaře, jistě pozoruhodný bude i skleněný úl vystavený na zahradě Šolcova statku. Celá expozice včelařství bude doplněna historickými dokumenty z činnosti spolku a grafickými díly významných českých umělců, kteří věnovali ve svých dílkách pozornost nejen včelám, ale hmyzu všeobecně.

Takže se návštěvník může těšit na ukázky z děl rodiny Boudových, Františka Koblihy, Ludmily Jiřincové nebo Václava Sivka. Vernisáž výstavy se uskuteční prvního května v 9 hodin na zahradě Šolcova statku.⋌ Lenka Rancová