Ten den se v Galerii Karla Samšiňáka konala vernisáž nové výstavy: Martin Srb – Rytina.

 Autora výstavy a jeho dílo představil Karel Macháček, který pohovořil o autorovi i jeho díle.

 Martin Srb se narodil 29. 9. 1954 v Praze. Zprvu pracoval jako rytec - medailér, později se ve Státní tiskárně cenin začal zabývat studiem bankovkové grafiky. V oboru se vzdělával pod vedením akademických malířů Karla Šafáře a Ladislava Karouška.

 V roce 1984 započala i jeho spolupráce s prof. Josefem Lieslerem. Koncem osmdesátých let začal tvořit první známky, do současné doby vzniklo pod jeho rukama na sto těchto malých uměleckých výtvorů.

 V poutavém vyprávění se posluchači dozvěděli mnoho zajímavostí o tom, jak vůbec poštovní známka vzniká a jak úzká spolupráce musí být mezi autorem návrhu a rytcem.  

Předvedená výstava pak předkládá průřez tvorbou Martina Srba od kreseb, grafik a grafických přepisů návrhů poštovních známek až po grafické zpracování cenných listin.

 Je i zachycením výsledku dlouhodobé spolupráce s Adolfem Absolonem a manželi Knotkovými. Autor tak zpracovává bohatství námětů – jak přírodních, tak městských scenérií, historických událostí, postav, portréty osobností atd. Instalace výstavy v prostorách starého roubeného domu působí velice hezky a získala si uznání návštěvníků i některých vzácných hostí, mezi nimiž nechyběl ani dr. Absolon, nebo nestor českých rytců Bedřich Housa.

Krásný dojem z vernisáže umocnilo i vystoupení Alfreda Strejčka, v jehož podání přítomní vyslechli velmi současně znějící úvahy Chalíla Džibrána, Tomáše Bati a Antoina de Saint-Exupéryho, které je možno shrnout pod název úvahy posledně jmenovaného – Co je třeba říci lidem. Návštěvníci mohou výstavu vidět do 20. srpna. Alena Ryšanová