K jeho uspořádání se spojilo několik akademických pracovišť, především Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy v Praze. Po odborných referátech, které se Raýmanem zabývají jako badatelem, učitelem a organizátorem vědecké práce, proběhne závěrečná diskuse.

Raýman se zabýval organickou chemií, biochemií a kvasnou chemií. Studoval a bádal ve špičkových evropských laboratořích. Vychoval stovky českých chemiků jako pedagog české techniky (docent od roku 1878) a české Univerzity Karlovy (řádný profesor od roku 1896). Další stránkou Raýmanovy činnosti byly aktivity vědecko-organizační. Byl předním funkcionářem Spolku chemiků českých a jedním z redaktorů Listů chemických.

Podílel se na obnově přírodovědeckého časopisu Živa. Roku 1893 založil první u nás vydávaný cizojazyčný vědecký časopis Bulletin International. Raýman také působil v České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, od roku 1899 pak jako generální sekretář, a náležel mezi nejvýznamnější představitele této klíčové české vědecké instituce.

Raýmana můžeme zařadit mezi učence, kteří v 19. století položili základy moderní české vědy ve svých oborech a zároveň výrazně přispěli k její institucionalizaci, díky níž se začlenila do mezinárodního kontextu.

V Sobotce připomíná od letošního září Raýmanovu osobnost pamětní deska. Účastníci semináře budou informováni i o jejím nedávném slavnostním odhalení. ⋌ Jan Bílek