V pátek 12. března od 17 hodin proběhne v Městské knihovně Fráni Šrámka autorské čtení známého novopackého spisovatele Václava France.

Hned následující den – 13. března od 20 hodin se v sokolovně uskuteční tradiční hasičská merenda, akce, která bez nadsázky každý rok přitáhne stovky lidí. Letos tomu nebude určitě jinak, protože zde vystoupí v regionu velice populární rocková skupina Seven.

O týden později - 20. března od 15 hodin pořádá TJ Sokol Sobotka dětský karneval. Tato akce byla plánovaná již na 27.2., ale z důvodů vysoké nemocnosti v mateřské škole byla odložena. Pro nejmenší budou připraveny nejrůznější soutěže a hry.

V pátek 26. března pořádá Městská knihovna pro své dětské čtenáře Noc s Andersenem. Jde o celostátní akci pořádanou k výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena a k podpoře dětského čtenářství.