Vytvořili jsme moderní a svěží výstavu, která doplnila původní expozici. Součástí projektu je i organizace sedmi workshopů a uspořádání literární a filmové soutěže pro žáky základních a středních škol.

Můžete i tvořit
Technologie umožňující natočit film jsou dnes dostupné všem, ale jak natočit film, na který se lze dívat? V Muzeu Fráni Šrámka se nechodí tiše kolem exponátů, ale tvoří se.

„Rozhodli jsme se uspořádat čtyři workshopy, v nichž vybraných 18 žáků ZŠ Sobotka získá informace a praktické dovednosti potřebné k natočení filmu. Začali jsme filmovými žánry, pokračovali vymýšlením příběhu a scénáře, naučili se používat kameru a nakonec jsme natočený materiál sestříhali,“ říká o workshopech jeden z lektorů Michal Pospíšil. Během nich vznikla reportáž o Sobotce a fiktivní rozhovor básníka a jeho ženy Milky, v němž hraje hlavní roli komiks.

V březnu se uskuteční další tři workshopy na půdě Gymnázia dr. Emila Holuba v Holicích, které se budou věnovat literatuře, užití různých žárů v praxi, komiksu a otextování hudby. Soutěže jsou otevřeny všem, na vítěze čekají věcné ceny a možnost prezentovat dílo na festivalu Šrámkova Sobotka.

Literatura jinak
„Návštěva muzea doplní školní výuku a je vhodná pro školní exkurze. Šrámkův život je představen formou komiksu z pera mladé kreslířky TOY_BOX, zajímavé jsou audionahrávky básní v esperantu, soubor fotografií ilustrující básně či film s autentickými záběry básníka z roku 1938,“ láká na výstavu autorka projektu Nina Seyčková. Náročnější návštěvníky zaujmou exponáty zařazené do tematického bloku Literární vědec – představení literárních žánrů (impresionismus, buřičské období a vitalismus) či kulturních osobností Šrámkovy doby.

Realizace projektu
Projekt vznikl v rámci magisterské diplomové práce Niny Seyčkové na FF UK, oboru Studia nových médií s finanční podporou vybraného programu a nadace.

Více informací najdete na http://franasramek.cz/