Los přiřkl cenu za rok 2008 studentu hořického gymnázia Milanu Ertlovi. Ten si za téma seminární práce vybral osobnost populárního hořického lékaře Jaroslava Kaufmana, který byl jako žid za války vězněn v několika koncentračních táborech a nakonec se dostal do penězokazecké dílny v Sachsenhausenu. Milan Ertl žije v domě, který patříval Kaufmanovým, a to ho přivedlo na myšlenku pátrat po jejich osudu
Podruhé Hořice

Speciální komise vybírala z nominací osobnost, která by si zasloužila ocenění za dlouholetou kulturní činnost.

O tom, že rozhodla spravedlivě, svědčí i obrovský potlesk všech účastníků, kteří povstáním vzdali hold devadesátileté laureátce Blaženě Zatloukalové. Ta je dlouholetou členkou hořického ženského pěveckého spolku Vesna a po několik desetiletí vykonávala funkci jeho předsedkyně. Za její největší zásluhy považují znalci umění stmelovat členy v jednu velkou rodinu a třeba i to, že svým taktickým jednáním sbor získal nejen právní samostatnost, ale i zabavený majetek, takže je dnes jedním z mála, který netrpí existenčními problémy.

„Štefan není o udělení dřevěné figurky. Štefan je o setkání a poděkování. Takový přehled aktivit nikdo jiný nepořídí, pravě tak, jako těm lidem často ani nepoděkuje,“ uvedl v on–line rozhovoru pro Deník Bohumír Procházka, s jehož jménem je po právu celá akce především spojena.